Berøring - hvor vigtigt er det for hunden?

Vi har alle hørt om de mange sundhedsmæssige fordele ved at eje en hund; fra at reducere vores blodtryk og hjertefrekvens til at øge vores immunsystem. At være i nærværelse af en hund eller bedre, berører og ae en hund er både beroligende og afslappende. Men hvordan føles det for hunden? Kan vi være sikre på, at vores pelsede ven ligeledes nyder godt af vores venlige hånd?

Når vi bliver rørt ved, sender nerveceller i huden besked til vores hjerne, som udskiller hormonet oxytocin. Udskillelsen af oxytocin kan direkte eller indirekte:

•Sænke puls og blodtryk • Mindske angst • Skabe ro og velbehag • Stimulere social adfærd • Være healende • Mindske stress • Minske smerter • Gøre os bedre til at tolke andres signaler • Gøre os mere tillidsfulde.

Berøring har også både fysisk og neurologisk betydning for hunden. Og det er vigtigt at starte så tidligt som muligt, da berøring er med til at stimulere nervebanerne.

paw-548634_1280.jpg

Huden rummer nogle sanseceller med tynde nervefibre, som sender langsomme nervesignaler direkte til storhjernens mellemste område, det limbiske system, som huser følelser og hukommelse. De tynde, langsomme nerver udgør et netværk, som opfanger ubevidste aspekter ved berøring og som ved stimulation fremmer det følelsesmæssige forudsætningsgrundlag. Dvs. at berøring kan bevæge nervebanernes aktivitet og dermed ændre på hundens adfærd.

Nogle af de ting massage kan gøre er at give hunden:

• Bedre kropsbevidsthed og bedre selvfølelse.• Mulighed for at slappe af og øget opmærksomhed.• Mere ro på sig.• Øget koncentration.• Mindre rastløsehed.• Mere selvsikkerhed.• Mindre aggressivitet• Mindre smerte.• Følelse af større tryghed.• Mindre utryghed.• Miindre nervøsitet• Styrkelse af motorikken.

Massage af din hund er med til at stimulere ovenstående. Nogle hunde, der er sensitive, kan reagere meget på massage, netop pga. de signaler og bølger, det kan sende gennem kroppen og op i hjernen. De fleste hunde vil dog allerede 2. gang, de får massage, have fundet ud af, at det gør noget godt for dem.

Massage og berøring i det hele taget er godt for alle levende væsener.

Jethe Thygesen